Sửa Robot Hút Bụi Dyson 360 Không Lên Đèn Khi Sạc - Robot Dyson Không Sạc Tại Lab Sửa Robot 3D House

Như trong video chúng ta đang xem và nhìn thấy rõ , Pin robot hút bụi Dyson đã kiệt ( hoặc đã chết vì chu trình xài máy đã đến 3-4 năm ) Kế tiếp nữa là Adapter sạc của robot hút bụi dyson 360 vẫn cấp áp xuống home sạc , sau khi đưa robot dyson và sạc áp sạc vẫn vào tới chân sạc cho pin .

Subscribe to Our Newsletter

About Strix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In maximus ligula semper metus pellentesque mattis. Maecenas volutpat, diam enim sagittis quam, id porta quam.

Stay Connected